Pinjaman Perniagaan

Pinjaman Perniagaan

 • Jumlah pinjaman tidak terhad
 • Menurut keperluan perniagaan dan pakej pinjaman berskala tersuai untuk anda
 • Menyediakan penyelesaian kewangan segera
 • Muat naik dokumentasi , Maklumat dirahsiakan
 • Kadar faedah tetap, pemindahan risiko kadar faedah, penyelesaian pasaran tidak menentu

Kelayakkan & Dokumen Diperlukan

 • Salinan kad pengenalan pemegang saham
 • Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman perniagaan
 • Kad Perniagaan
 • 6 bulan penyata bank terkini
 • Dokumen Pendaftaran Syarikat (SSM, BORANG 24,49,42,11A, BORANG 9, M & A)
 • Borang B & Borang D terkini (Tax)

*Dokumen tambahan:

 • Letter Of Credit (LC)
 • Banker Acceptance (BA)
 • Banker Guarantee (BG)
 • Security Deposit
 • Bank Overdraf (OD)
 • Pembiayaan Tetap / Pembiayaan Jangka Panjang
 • Dokumen untuk membuktikan Pemerolehan Barangan